Registratie rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

Jean-Jacques Budé, Johan Mosterd en Liza Passer staan geregistreerd op het rechtsgebied “algemene praktijk”. Sam Zuidervliet staat geregistreerd op het rechtsgebied “Burgerlijk procesrecht”

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.