Disclaimer

Inhoud website

Solon Advocaten B.V. (“Solon”) stelt jouw bezoek aan de website (www.solonlegal.nl) en interesse in de dienstverlening van Solon zeer op prijs. Solon heeft deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld, en houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Solon en op het verstrekken van informatie of het doen van aanbevelingen op of door middel van de website.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten liggen bij Solon, haar leveranciers en/of haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend begrepen tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag niet anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik ongewijzigd worden gekopieerd, geprint, gedistribueerd of opgeslagen worden, tenzij Solon hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Voornoemde toestemming is dus ook nodig voor het creëren van links (hypertext of deep links). Tot slot, is het niet toegestaan de inhoud van de website te (laten) wijzigen.

Handelsnamen en merken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken, slogans en logo’s die op de website getoond worden, al dan niet geregistreerde, merken of handelsnamen eigendom van Solon, aan haar gelieerde vennootschappen, of haar leveranciers en/of haar partners.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op de website van Solon getoond wordt, kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft enkel algemene informatieverschaffing. De informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Solon is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen, onjuistheid of onvolledigheid van getoonde informatie.

Solon is voorts niet aansprakelijk voor de informatie op websites die worden benaderd via de website van Solon. Mogelijke links naar andere websites worden aangeboden als een service. Solon heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Het is je eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere schadelijke zaken.

Algemeen

Informatie op de website kan door Solon worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Het bezoeken en bekijken van deze website valt onder deze voorwaarden en het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden door een rechter ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal het overige van deze voorwaarden geldig blijven.

September 2018